"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dijital Dönüşüme Başlamak– Yeni Endüstriyel Dönüşümün Tehdit ve Fırsatları

Endüstrinin Dijital transformasyonu herkesin kişisel hayatını etkileyecektir. Dijital transformasyon günlük gereksinimleri ücretsiz yapmayacak, fakat bugün erişemez durumdaki birçok kişiyi erişilebilir hale getirecek. Dijital transformasyon ekseriya maliyet azaltmak ve zamanı kurtarmakla ilgilidir.

Günlük ihtiyaçlar üreten tesisler dijital teknolojiyle elimine edilemez , fakat önde olmak ,operasyonlarını daha hızlı dönüştüren diğer tesislerce altüst edilmemek için  dijital teknolojiyi kullanmak zorundadırlar. Teknolojik atılım sağlayan bir anahtar, LinkedIn’in dijital dönüştürmeye yardımcı olduğu gibi teknoloji destek topluluklarıdır. Milyonlarca insan proses endüstrilerinde çalışır ve işlerinin dönüştüğünü görecekler ve kendilerini daha iyi olana dönüştürmelidirler. Dijital transformasyon , Dijital transformasyon buzdağının sadece ucu olan Nesnelerin İnternetin(IoT) ‘ den çok daha kapsamlıdır.

Peki ,bu endüstri kapsamında önemli transformasyona nasıl başlarız? Çalıştığınız tesiste dijital transformasyonu nasıl başlatırsınız?Aşağıda bu konuyla ilgili görüşlerimizi bulabilirsiniz:

Ücretsiz Değil, Herkes İçin Uygun

Günlük ihtiyaçlar ; güç ve ısıtma , şeker, su, sütçülük, diğer yiyecek&içecekler, kağıt, ilaç, kıyafetler, sabun ve şampuan  içerir ki bu konforlu uzun sağlıklı yaşamları mümkün kılar.

Atık suyun işlenmesi ve atık yönetimi de bir zorunluluktur. Bu proses endüstrileri sonucuna ulaştırır.

Buna metaller, çimento, cam, tekstil&iplik, plastik&sentetik kauçuk, deri ve  diğer ürünlerin yapımında yaşadığımız evde, uçaklarda, trenlerde ve bizi taşıyan otomobillerde olduğu gibi proses endüstrisine dahil olan  her gün kullandığımız  diğer materyalleri ekleyin . Bunlar sırasıyla yukarı akımda petrol ve gaz üretimi,orta akımda boru hatları , aşağı akımda petrol damıtma ve petrokimyasallar , binlerce farklı kimyasal,yarıiletlenler,gübreler ve komforlu  modern hayatı mümkün kılan proses endüstrisine bağlıdır.

Bunların  hepsi bitlere dönüştürülemeyen atomlar, fiziksel ürünlerdir, birler ve sıfırlar ,  yani serbest(ücretsiz) olmayacaklar çünkü atomlar serbest değildir.

Bitler serbest(ücretsiz), atomlarsa değil

Atomlardan bitlere,mümkün olduğu yerde-medya için içerik ve hizmetler gibi, dönüşüm Nicholas Negroponte nin klasik olan Being Digital  kitabında kapsanmıştır.

Tıpkı ilk üç endüstriyel devrimde; buhar ,elektrik ve bilgisayarlar bu günlük gereksinimleri nüfusun her zamankinden daha büyük bir bölümüne getirdiği gibi dijital dönüşümde getirecek.

Peter Diamandis ve Steven Kotler in kitabı Abundance’da anlatıldığı gibi bugün güç yetiremeyen birçok bireye daha bol ve uygun fiyatlı olduğu için digital transformasyona minnettar kalacaklar .

Bunun sebebi dijital transformasyonun bugün ona sahip olamayan kimselere bu günlük ihtiyaçları sağlama potansiyeli olduğu içindir; dijital transformasyon yalnızca tesis sahipleri için değil bilakis bir bütün olarak toplum için önemlidir.

Dijital dönüşüm , aynı zamanda kaynakların ve çevrenin daha iyi  korunurken bolluk elde edilmesine yardım edecektir.

Bir Kez bedava , Şimdi İse Ödeyin

Emisyonlar bugün birçok ülkede serbesttir-herhangi bir ceza yok çünkü emisyonlar günümüzde efektif olarak izlenemez. IIoT , herhangi bir ülkede düzenleyici kurulların tesislerdeki emisyonları denetlemesine imkan sağlar böylece gelecekte daha fazla tesis emisyonlar için cezalar ödeyecek.

Kurtulmak için daha fazla ödeme yapın, almak için daha az ödeme yapın

Bunlar bireyler üzerinde doğrudan bir maliyet etkisi olmayan tesis cezalarıdır, fakat bireyler IIoT-tabanlı izlemenin bir sonucu olarak daha temiz bir çevreden keyif alacaklardır.

Tesisler, yanması keskin bir fişek hidrokarbonlar gibi yüksek basınçlı gazlar göndererek onları koruyan  yüzlerce tahliye valfine sahip olabilir,yani yalnızca sensörlerle dijital transformasyonla ve dijital ağlarla bütün bunları izlemek mümkün olabilir..

Sensörler ayrıca sızıntıları ya da hidrokarbon taşmaları ya da fırtına su kanalizasyonuna diğer kimyasalların taşmasını izlemek için kullanılabilir.

Göller, nehirler veya denizlere aşırı sıcak su salınımı gibi sudaki yaşamı etkileyebilecek diğer düzenleyici ihlaller de izlenebilir ve cezalandırılabilir.

Acil durum sağanak aktivasyonu veya başka bir olaya çok yavaş verilen yanıt cezalandırılabilir.Tesisler su akıntılarından veya diğer atık kaynaklardan cezalandırılabilirler.Yani , dijital transformasyon ve IoT devletler için bir gelir akışı da olabilir. Fakat daha da önemlisi , dijital transformasyon tesislerin ilk elden bu gibi problemlerden kaçınması için onun çalışmak ve yanıbaşında yaşamak için daha güvenli bir yer haline gelmesinde yardımcı olur.

Bazı ülkelerde, fabrikalar,halen temiz hava akımı vasıtasıyla emisyonlara para cezası ödemekteler , fakat mümkündür ki keşke güvenilir bir raporlama yapısı olsaydı.Burada bitkiler, gerçek serbest bırakma süresinin ve miktarının manuel raporlama durumunda kullanılan en kötü durum tahminlerinden daha az olduğunu kanıtlayarak daha az ödeme yapabilir. Tesisin olay tepki süresi gereksinimlerini karşılamaya ve insan hatasından kaynaklı açık bir valfin unutulması gibi durumlardan kaçınmaya yardımcı olur . Bu yüzden  dijital transformasyon bu ülkelerdeki tesisler için işlem maliyetlerini de azaltacaktır.

Aksaklık İle Başa Çıkmak

Süreç endüstrileri birler ve sıfırlar olarak bitlere dönüştürülemeyen fiziksel mallar, atomlar   olan günlük gereksinimleri üretir.Süreç endüstrileri, bu sebeple; uçuş ve otel rezervasyonları, fotoğraf geliştirme veya gazete,kitap,müzik ve videolar vb. gibi bedava olan yazılım uygulamaları veya daha düşük fiyattaki online hizmetler kadar kolayca bozulur  hizmetler gibi değildir .

Ücretsiz atom yok 

Halen , dijital transformasyon tesislerin 1 yılda 2 haftaya kadar daha fazla üretim,bakım maliyeti azaltma,ve daha az maliyetli yem stokları- farklı ham yağlar gibi kullanarak daha esnek olmanın yanısıra enerji tüketimlerini azaltma veya çevik olma -diğer ürünleri üretmek için ,ki böylece daha tamamlayıcı olur ,sağlayarak güvenilirliği geliştirmeye izin verir.Kayıtsız kalan tesisler bozulabilir, bu nedenle tüm tesislere dijital dönüşümün onları nasıl bozabileceği ve rekabetlerini engellemek için dijital dönüşümü nasıl kullanabileceklerini gözden geçirmesi önerilir.

Boz ya da bozul

Teknolojik Atılımlar

Dijital transformasyonda kullanılan temel teknolojiler uzun bir süredir mevcut bulunuyor; digital sensor networks ve endüstriyel Eternet 20 yıl,kablosuz örgü(mesh) ağlar 10 yıl , lityum tionil klorür(ltc) bataryalar 30 yıl, bulut 10 yıl, mobil ağ verisi 20 yıl, yani sadece bir yıl içinde yeni bir teknolojik atılım beklemiyorum. Bunun yerine gerçek atılım kullanılabilirlikte ve dijital yeterliliktedir. Geçmişte, dijital sensör ağlarının kullanımı zordu,fakat IO-profil ve cihaz-profil gibi  mevcut fielbus cihazlarını kullanmayı çok daha kolay hale getiren fieldbus teki yeni gelişmelerin görülmesi eli kulağındadır. Fakat kullanılabilirliğin önemini hafife almayın. Nokia ilk akıllı telefonu Apple’dan çok daha önce geliştirdi, fakat Nokia iletişim cihazlarını kullanmak az bir kesimin başarabileceği kadar zordu.Apple,hemen hemen hepsi iTunes ve AppStore ve bu dönüştürülmüş çoklu marketler aracılığıyla olmak üzere kullanım kolaylığını ortaya koydu.Kullanılabilirlik kendi başına bir teknoloji olmasa da , şimdilerde belki de dijital teknolojinin yolunu tesislerde açan en büyük teknolojik atılımdır.

Kullanılabilirlik En Büyük Teknolojik Atılımdır

Endüstriyel veri diyotu gelecek yıl yeni bir teknolojik atılım olacak. Dağıtımı  ve yönetimi kolay internet bağlantısı ve IIoT merkezli bağlantılı hizmetleri kapsamlı IT desteği olmaksızın fabrikalar için mümkün kılan güvenlik cihazı , ve pek çok yerde ekipman izleme sistemleri olan bağlı servis sağlayıcılar için,sıklıkla insansız.Bununla birlikte veri diodu tam anlamıyla yeni sayılmaz, güç fabrikalarında çoktandır kullanılıyor, diğer süreç endüstrileri için yenidir.

FOUNDATION Fieldbus gibi modern yayıncı-abone tabanlı protokoller, bir veri diyotu aracılığıyla tek yönlü iletişim için çok iyi bir avantaj sağlar,fakat ayrıca Modbus gibi eski anket yanıt protokolleri için de yardımcı olurlar.

Gelecek sene işgücüne katılanlar İnternet ve dijital kameralar dünyasına doğmuş oldu.  Bir şeyleri manuel,kağıtta,ya da analog sinyaller kullanmak yerine yazılımda dijital olarak yapmak çok zahmetsizdir. Dijital bir yaklaşıma sahiptirler.Bu , şimdi emekli olanlar için sorun değildi. Abundance kitabında işaret edildiği gibi , dijital bölünme daha çok bir kuşak farklılığı.

Son olarak ,Internet, LınkedIn gibi online topluluklar kanalıyla, dijital dönüşüm(transformasyon) için  gereksinen desteği sağlar ve bu gelecek yıllarda da katlanarak devam edecektir. Akıllı telefonlar ve tabletlerin tüketiciler için yaptığına benzer bir şekilde dijital dönüşümü başlatan ve hızlandıran   yeni innovatif fieldbus ve kablosuz cihazların ların erişilebilir olduğunu da ayrıca görüyoruz.

İş Değişikliği

Dijital transformasyon işlerin nasıl yapıldığı hakkındaki her şeyi değiştirmektir;süreçler, bu sebeple hata yapmama , meslekler değişecek,özellikle ölçer ve sayaç okuması gibi manuel veri toplama benzeri görevler  içerenler,ve manuel test etme içeren muayene unutulup gidecek çünkü bunlar sensörler ve yazılım kullanılarak kolayca yapılabilir.Bununla beraber, sensör ve yazılımların kurulumu ve bakımı gibi özelikle otomasyon alanında , yeni türden meslekler ortaya çıkacak.Bir kapı kapanır,bir diğeri açılır. İş gücü sık sık değişmektedir. Eskiden olduğu kadar çiftçi ve katip yok artık ,fakat birkaç yıl öncesinde olmayan birçok uzmanlık alanı var. Bir dakika duraksayın ve kendinize sorun eğer işiniz bir sensör ve bir uygulama aracılığıyla yapılabiliyor olsaydı,nasıl olurdu?Eğer öyleyse, bilgi üzerine bir işe dönüştüğünüzü düşünün. Örneğin , makineleri kontrol ediyorduysanız,bunun yerine mesleğinizi sensörler ve yazılım aracılığıyla taranan makine problemlerini doğrulamaya dönüştürün,veya sensörler ve yazılımın kendisiyle çalışan bir mesleğe.Tesisler dijital bir yaklaşımla insanları işe almak için uğraşacaklar. Başlıca “Dull,Dirty,Dangerous ve Distant(sırasıyla:MAT,KİRLİ,TEHLİKELİ,UZAK) ” olarak varsayılan “4D” meslekler (offshore platformları gibi uzak yerlerde) kaybolacaktır. Böylece meslekler daha az monoton ,daha temiz,daha güvenli ve eve daha yakın olacak böylelikle hergün ailenizle akşam yemeği yiyebilirsiniz.Bu iyi bir şey, bu nedenle değişim daha iyidir.

İşiniz bir sensör ve uygulama aracılığı ile yapılabilir mi?

Başlarken

Pompa, kompresör ve fanlar gibi ekipman arızaları bugün tesisler için büyük bir sorundur, bu nedenle de en büyük iş fırsatıdır .Enerji fiyatı belirsiz, ve tesisler işlemsel kesinlik ister,bu yüzden enerji verimliliği ve kayıplarla mücadele diğer bir büyük fırsattır. Son olarak ,güvenlik her şeyi geride bırakır, bu sebeple buradaki gelişmeler de ayrıca büyük bir fırsattır. Bugün süreç fabrikalarınının yaklaşık %95 kadarı yoğun olarak sensörleri için “4 ila 20 milimetar” vinil disk ve kaset teybi hatırlatan analog sinyaller kullandıklarını tahmin ederim.Tüm tesisler ayrıca analog sinyalli sensörlerin sınırlı olması sebebiyle her günün her saati bir çok manuel denetleme ve görev kontrolü yaparlar. Çoğu görev  pano üzerinde kağıtlar kullanarak… Bu ,aynı kişilerin özel yaşamlarında bilgisayarlar,akıllı telefonlar ve Internet kullandığı göz önünde bulundurulursa fazlasıyla şok edicidir.Bu tesisler dijital transformasyon için hazırdır.Proses endüstrisi tüketici pazarını geride bırakıyor, bu nedenle endüstriye daha fazla dikkat etmeliyiz.

Fabrikalar değişmelidir, böylece onlardan daha fazlasını alabiliriz ve yeni fabrikalar farklı şekilde inşa edilmelidir. Tesis gelişimi için harika fırsat vardır  ve dijital donanım ve yazılım satmak için ve ilişkili hizmetleri sağlamak için  yine harika bir fırsattır. Endüstriyel nesnelerin interneti(IoT) yalnızca dijital transformasyonun buzdağının ucudur. Küçük fakat dijital transformasyonun önemli parçasıdır. Dijital olarak dönüştürülen birçok manuel task , hala fabrikanın kendisinde yapılır,on premise (yerinde),”on prem”, henüz İnternet bağlantısı veya IIoT-tabanlı bağlantılı hizmetler için bulut alanını kullanmaksızın.Tesisler hatta IIoT-tabanlı bağlantılı hizmetler kullanarak daha fazla faydalanırlar, ancak şimdiye kadar sadece bazı tesisler ve sadece bazı görevler için bunu yapmıştır.

IoT, buzdağının görünen ucu olması sebebiyle tüketici pazarında göreceli olarak küçük gözükür.Bir çok dijital transformasyon tüketici pazarında çoktan yerini aldı; çoktandır mailler ,haberler, online alışveriş,ve eğlence için bilgisayarları kullanıyoruz.Fotoğraflar için dijital kameraları kullanıyoruz. Akıllı telefonlar ve tabletlerde bilgisayar görevi üstleniyorlar. Bunlar dijital transformasyon örnekleridir fakat IoT değillerdir, kişilerin internetidirler.Akıllı telefon, elbette arayabileceğiniz bir avuç içi bilgisayarından başka bir şey değildir. Tüketici pazarındaki ana dijital transformasyon çoktan yerini aldı. Geriye kalan  yalnızca karşılaştırıldığında daha küçük ve bu nedenle bilgisayar ve akıllı telefon devrimi kadar heyecan verici olmayan IoT tip’dir. Tüketici IoT, üreticinin veya bir servis sağlayıcısının buzdolabınız, çamaşır makineniz, klima ve diğer aletlerinizin başka bir deyişle “şeylerin” servise ihtiyaç duyup duymadığını gözetlemesini gerektirecektir.Fabrikalar , iş pratiklerini değiştirmeye imkan sağlayan ikinci bir otomasyon katmanını konuşlandırarak dijital olarak dönüşürler.Abundance kitabında işaret edildiği gibi , yaygın ağlar ve sensörler dijital transformasyon için anahtardır. Bu durum ,verinin otomatik olarak toplanmasına olanak sağlar.

Bu tesisin daha verimli olmasının yanısıra daha öngörülebilir olmasını da sağlar, çünkü geliştirilmekte olan ekipman problemleri daha erken yakalanır ve pompa gibi maliyetli tamirler gerektiren ve hatta üretim kaybından daha da maliyetli sonuçlara sebep olabilecek bir ekipman bozulmadan önce tamir edilebilir.

Farkındalık

Dijital transformasyona başlamak için tesis yönetimi ve personel ilk önce bunu anlamalı ;  anlamalı ki otomasyonun ikinci katmanı sadece havalı bir oyuncak değildir; o vazgeçilmez bir araçtır! Bir fabrikayı yürütmenin sırrı bilgi ve tecrübedir.Fabrika ve farklı bileşenleri hakkında ne kadar çok şey anlarsanız, o kadar  doğru programlayabilir, daha uzun süre üretebilir ve başarısız olmamak için gerekli olanı yapmanıza olanak tanıyan daha sonraki bir zamanda hizmet verebilirsiniz.

Bugün  bir “olsa iyi olur”  yarın bir  “mutlaka olmalı” !

Sanayi Deneyleri

Solomon Associates’in yaptığı gibi  sanayi kıyaslama denetimleri ve diğerleri tesis performansını inceler ve bu tesisleri onları iyi bir sıralama elde etmek ve sürdürmek için sürekli olarak itici etki yapan diğer denklerine karşı sıralandırır.

Bu tesisler performansı iyileştirmek için durmaksızın yeni teknoloji arayışındadırlar ve böylelikle tesislerin dijital transformasyona başlamasına yardımcı olunur.

Mevzuat

Sağlık, güvenlik ve çevre konusundaki birçok düzenleme, izleme için sensörler ve yazılımlar gibi mevcut en iyi teknolojiyi kullanmayı gerektirir veya en iyi şekilde karşılanır.

Bu durum,tesislerin dijital transformasyona başlamasına yardımcı olur. Bu örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde Temiz Hava Hareket ini içine alır. Sonuç olarak, tesisler tahliye valflerini izlemeye başladı , sadece salıvermeler için değil aynı zamanda kaçışı(sızıntıları) yakalamak için.Diğer ülkeler takip edecek..  Singapur , tesislerin enerji tüketimini raporlamalarını şart koşuyor.Şu anda yıllık olarak. Diğer ülkeler ardından gelecektir.. Kişisel olarak inanıyorum ki yalnızce pratiğe uyarlandığı vakit  raporlamalar  gelecekte daha sık olacaktır; günlük ve hatta saatlik gibi. ABD standardı ve Avrupa standardı, haftalık acil göz yıkaması ve güvenlik duş istasyonu testleri / muayene gerektirir.ABD’deki OSHA, buluşulması gereken bir yanıt süresi belirler. Diğer ülkeler takip edecektir. Manuel yolla bu düzenleme gereksinimlerini karşılamak pratik olmayacaktır bu yüzden tesis nasıl çalıştırılıp ve devam ettirilecekse dijital transformasyonun yardımcı olur. Hindistan’ın bir yağ terminali yangınının sonucu olarak yağmur musluğunun izlenmesi konusunda çoktan bir önerisi bulunuyor .Diğer ülkeler de bunu takip edecektir.

Fonlama

Dijital transformasyon çoğunlukla tesislerin ;sensörler,dijital ağlar,ve operasyonel altyapılar için yazılım satın almaları anlamına gelir.

İfade ederken  “çoğunlukla” diyorum çünkü   tesisin her durumda gerçekten bunları satın alması zorunlu değildir.

IIoT sayesinde bazı tesisler, bağlantılı servislere abone oldukları yeni bir iş modeli seçtiler. Bu, bir üçüncü taraf servis sağlayıcı, tesislerinde bulunan ekipmanın durumunu ve performansını izleyerek hangi ekipmanın servise ihtiyaç duyulduğunu bildiren bir rapor sunarak bunların hangilerinin hizmete ihtiyaç duymadığını bildirir.

Fakat bundan da ötesi, hizmet sağlayıcısı anlaşmanın bir parçası olarak tesisteki sensörler, networking, edge gateway ve güvenlik  ve daha fazlasının operasyonel altyapısını kurar ve bulutta tahmini analitik yazılımı barındırır (“host” fiili barındırmak anlamında çevirildi.) . Tesis , servis sağlayıcıya aylık olarak izlenen ekipman başına hizmet ücreti öder.

Bu yüzden yalnızca tesis personelinin iş yükü azalmaz , tesis ön ödemeli yatırım yapmak zorunda kalmaz. Sermaye gideri olmak yerine operasyonel bir gider olur. Ön ödemeli bir yatırım yapmak zorunda kalmamak tesisin dijital transformasyona başlamasına yardım edecektir. Yine de ,birçok durumda  tesisler dijital transformasyon operasyonel altyapısını sahiplenmeyi tercih ederler yani ön ödemeli yatırım yaparlar.Bir tesiste başarılı bir şekilde dijital transformasyona başlamanın kilit noktası tüm heyecan verici dijital teknolojilere ve çözümlere aynı zamanda kalkışmamaktır.Bazı danışmanlar tesisleri işletme boyutunu aşan planlama ve bütçe riskiyle beraber  değişikliklere gitmekte cesaretlendiriyorlar.Dijital transformasyona kademeli geçiş daha iyi bir yoldur.

 Enerji verimliliği birçok şirket için iyi bir başlama yoludur çünkü yatırımlara dayalı kazanımları kanıtlamak için ölçümlemesi kolaydır ve geri ödeme periodu çok hızlı olabilir. Singapur’da olduğu gibi hükümetler, tesisleri dijital olarak dönüştürmeye teşvik ediyor ve yeni uygulamalara yönelik dönüşümün bir kısmını finanse edebiliyor ve böylece diğer tesislerin dijital dönüşüme başlamasına yardımcı olacak konseptlerin kanıtını elde edebiliyorlar.

Standartlar

Endüstriyel olmayan  IoT için standardizasyon eksikliği olmasına rağmen, IIoT, tesisin kontrol sistemi için halihazırda iyi belirlenmiş standartlara dayandığı için şanslıdır.Bu örneğin sensörler ve diğer enstrümantasyon için OPC-UA(IEC 62541) uygulamalar arası yazılım arayüzü nün yanısıra  , Foundation fieldbus (IEC 61158) ve kablosuzHART (IEC62591) içerir.

Bu tesislerin güvenli bir şekilde dijital transformasyona başlamasına izin verir öyle ki operasyonel altyapılarının yapı taşları birlikte çalışacaktır.

Güvenlik

Çoğu dijital dönüşüm çözümü, tesis içinde öncül olarak konuşlandırılır ve bu nedenle İnternet’e bağlanmaz veya verileri bulutta depolamaz.Yalnızca IIoT tabanlı servisler için Internet bağlantısı gereklidir.Dahası, sadece bazı IIoT çözümleri, tesis verilerini depolayan tarihçi aracılığıyla veya tesisi kontrol eden kontrol sistemi aracılığıyla gelen verileri gereksinir. Bu uygulamalarda siber güvenlik önemlidir.

Fakat sorun değil, çünkü dijital transformasyon için operasyonel altyapı için siber güvenlik standartları, mevcut ve sıklıkla tesislerde kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemleri (ICS) ile aynı güvenlik standartlarıdır; IEC 62443 ve ICS-CERT.

Bu güvenlik çerçeveleri tesislerin dijital transformasyona başlamak için ihtiyaç duyduğu kılavuzluğu sunar.

Kişisel olarak inancım, ürünün siber güvenlik derecelendirmeleri elektrik güvenliğinde olduğu gibi bir gereklilik olacaktır.

Eğitim

Dijital transformasyonun etrafında dönen yanlış beklentiler inşa eden ve aslında onu engelleyen karışıklıklara sebep olan birçok mit bulunuyor. Örneğin ,neredeyse hiç mesabesindeki sensör maliyetinin tahminleri,makine öğrenimi ve yapay zeka etrafında aldatıcı tanıtım ,sensörlerdeki IPv6 ihtiyacı, IT&I&C(“OT”) departmanlarını birleştirme gereksinimi ve diğerleri.Eğitim kafa karışıklığını yok eder ve fabrikaların dijital transformasyona geçişine yardımcı olur. Bunun bir kısmı makale ve blog yayınlarıyla paylaşılıyor.

Bölümlere ayırma, doğru eğitim türünü sağlayarak doğru dijital işçi türünü üreten eğitim sistemi içindir.

Sensörler IPv6 ya ihtiyaç duymazlar

Küresel düzeyde milyarlarca sensör olmasına rağmen, her bir tesis ağı yalnızca en fazla bir kaç yüze sahiptir.

Sensör ağ geçidi için kilit nokta bir IP addresine sahip olmaktır.Bununla dünyanın her yerinden milyonlarca ve milyarlarca sensöre erişebiliyoruz.

FOUNDATION fieldbus ve KablosuzHART gibi ağların kullanımı kolaydır ve kullanıcı bunların adreslerini dahi görmez.

Makine Öğrenimi (ML), çoğu kez dijital dönüşüm ve IoT ile ilgili makalelerde belirtilir ancak pek kullanışlı değildir. Birçok uygulamada analitiklerin diğer formları daha uygundur.  Makine öğrenimi(ML )  bir öğrenme periodu gerektirir. Örneğin , farklı türlerdeki pompalar arasındaki hataları yakalamak ve ayırt etmek için ML her türden birçok hatayı görmelidir. Pompalar yıllarca güvenilir şekilde çalıştığı için bu uzun sürecektir.

Dahası, tesis yıkıcı ve masraflı olan bu hatalar sırasında kesintiye uğrar.

Bu ML’nin kabulünü sınırlar. Bunun yerine, model tabanlı analitiği kullanarak öğrenme süresi yoktur. Tüm konu bilgisi, kullanımı kolay, hızlı yapılandırmaya ve devreye almaya ihtiyaç duyan hazır analiz uygulamasına yerleştirilmiştir.

Endüstriyel bir sensörün fiyatı 10$ değildir. Daha çok 1000$ kadardır.Sensörler çipler kadar ucuz olmak zorunda değildir çünkü en çok önemli olan şey sensörün fiyatı değil fakat sinyal iletimi ve mekanik kurulumu içeren toplam kurulu maliyettir.Aslında bu, sensör yayılımının en pahalı parçasıdır.Dijital olarak ağa bağlı ve kesintisiz sensörler toplam kurulu sayısını azaltır ve önemli olan budur.

Enstrümantasyon ve denetim(I&C)”OT” departmanının IT departmanı ile birleştirilmesine gerek yoktur. Dijital transformasyon için kullanılan operasyonel altyapı IT altyapısından farklıdır. Örneğin farklı güvenlik standartları ve farklı eternet uygulama protokolleri kullanırlar  (OT için IEC 62443 ve ICS-CERT  karşılık IT için  ISO/IEC 27001 ve US-CERT   )  .Bu bir problem değildir.

Her biri tesiste ihtisaslaşmış bir departman tarafından yürütülür; sırasıyla I & C ve IT departmanları. Bu iki departmanı birleştirmek yönünde konuşmalar dönüyordu fakat farklılıklar fazlasıyla çok bu yüzden tesisler onları gerektiği gibi işbirliği yapan ayrı uzmanlaşmış disiplinler olarak tutmayı yeğlerler.

Otomasyon sistemi ve IT sistemleri hala veri toptan ofis ağına geçmek için ve IIoT’nin Internet üzerinden de kullanıldığı yerlerde bağlanır ve entegre olurlar .

Dijital Dönüşüme Başlamak– Yeni Endüstriyel Dönüşümün Tehdit ve Fırsatları
Dijital Dönüşüme Başlamak– Yeni Endüstriyel Dönüşümün Tehdit ve Fırsatları

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

Paylaş