"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sinamics V20 AC Sürücüleri Devreye Alma

SINAMICS V20 – Genel Özellikler

SINAMICS V20 – Genel Özellikler

•Kolay Montaj
•Dört farklı gövde büyüklüğü ile 0,12 kW – 15 kW güç aralığında

•Duvara veya panoya yan yana montaj (pano içi montajda soğutucu kısmını pano dı ına çıkarabilme imkanı)

•Dahili USS ve MODBUS RTU haberle me
•7.5 kW – 15 kW arası dahili frenleme modülü
•Kolay Kullanım
•Besleme gerilimine ihtiyaç duymadan parametre yükleyebilme imkanı •Dahili kontrol ve uygulama makroları

•Kötü ebeke artlarında bile “Kesintisiz Çalı ma Modu” ( Keep Runnig Mode )
•Geni besleme gerilim aralığı, geli tirilmi soğutma yapısı ve vernikli kartlar ile zor çalı ma

artlarına karı tam dayanıklılık •Dahili temel operatör paneli •Kolay Tasarruf
•V/f ve V2/f için ECO çalı ma modu •PID çalı mada uyku modu

•Ortak DC bara bağlantısı

SINAMICS_V20

SINAMICS V20 – Genel Özellikler Terminal Yapısı

SINAMICS_V20_Terminal_yapı
Siemens Sinamics V20 Klemens bağlantısı

 

SINAMICS V20 Sistem Parametrelerine Giriş

Parametreler, cihaz üzerindeki Temel Operatör Paneli (BOP) vasıtasıyla değiştirilebilirler.

Makro seçimleri, parametreler, sürücünün kalkış-duruş rampa süreleri, minimum ve maksimum frekansları vb. gibi arzu edilen özellikler BOP vasıtasıyla deği tirilip ayarlanabilirler. Seçilen parametre numaraları ve bu parametrelerin değerleri seçilen operatör panelinin ekranında gösterilir.

Notlar

♦ ▲ ve ▼ düğmelerine anlık olarak basarsanız, değerler kademeli olarak deği ir. Düğmeleri basılı konumda daha uzun bir süre tutarsanız, değerler hızlı bir ekilde dü ey formattta kayarlar.

♦ Parametre tablolarında:‘C’ Parametreler, sadece hızlı devreye alma i lemi esnasında (örneğin, P0010 = 0 ise) deği tirilebilirler..

‘U’ Parametrelerin, çalı ma esnasında deği tirilebileceğini gösterir.
Kalan diğer parametrelerin tamamı yalnızca inverter durdurulduğunda deği tirilebilir.
♦ Sadece okunabilen özellikte olan parametreler, P yerine r ile gösterilirler.
♦ P0010 parametresi, “hızlı devreye alma” i lemini ba latır.
♦ P0010 parametresine eri ildikten sonra P0010=0 ayarı yapılmadığı takdirde, inverter çalı mayacaktır. P3900 > 0 ise, bu fonksiyon otomatik olarak uygulanır.
♦ P0004, fonksiyonlarına göre parametrelere eri imi sağlayan bir filtre görevi yapmaktadır.

Erişim Seviyeleri

P0003 parametresi vasıtasıyla seçilebilen Standart, Genişletilmiş , Uzman ve Bakım olmak üzere kullanıcı tarafından erişilmesi mümkün olan dört seviye bulunmaktadır. Bir çok uygulama alanı için Standart ve Geni letilmi parametreler yeterlidir.

Her fonksiyonel grup içerisinde bulunan parametrelerin numarası, P0003 parametresinde ayarlanmı olan eri im seviyesine bağlıdır.

P0003 = 3 yapılarak tüm parametreleri görmek mümkündür.

SINAMICS_V20_Sistem_parametre

SINAMICS V20 – Hızlı Devreye Alma

 

Sinamics V20’ ye ilk enerji verildiğinde sırasıyla; motor bilgileri, kontrol makrosu, uygulama makrosu ve temel ayarlar girilerek hızlı devreye alma i lemi bitirilir.

SINAMICS_V20_Hızlı_devreye_alma

SINAMICS V20 Hızlı Devreye Alma – Temel Parametreler-1

Parametre listesi üzerinden hızlı devreye alma i lemi gerçekle tirilmek istendiğinde ise a ağıdaki adımlar takip edilmelidir.

SINAMICS_V20_Hızlı_Devreye_Alma_01

 

SINAMICS V20 Hızlı Devreye Alma – Temel Parametreler-2

SINAMICS_V20_Hızlı_Devreye_Alma_02

 

P1900 parametresi aktif edildiğinde A541 alarmı üretilir ve ilk start ile birlikte motor bilgileri okunmaya ba lar. (Motor ID) Bu durumda motor dönmeyecektir. Bu test birkaç dakika sürebilir. Eğer motor tarafında bir problem var ise
cihaz hata verir.

SINAMICS V20 Makro Parametre Yapısı Kontrol Makroları

Kontrol makroları Cn kısaltması ile ifade edilir.

Kontrol makro ayarı hızlı devreye alma esnasında tek bir sefer için girilir. Sonradan kontrol makro ayarı deği tirilmek istendiğinde sürücüye reset atıp istenen yeni makro ayarı hızlı devreye alma i lemi ile tekrar gerilmelidir.

SINAMICS_V20_Hızlı_Devreye_Alma_03

Kontrol Makrosu Ayarı :

Sürücüye enerji verip motor bilgileri girildikten sonra kontrol makrosu seçilerek uygulama makrosu adımına geçilir.

SINAMICS_V20_Kontrol_Makroları

Cn001

Temel Operatör Paneli ile Kontrol

(BOP Kontrol)

Cn002

Analog Terminal Kontrol

1,2 ve 5 nolu uçlara potansiyometre bağlanabilir.

8 ve 13 nolu klemensler köprü edildiğinde cihaz start alır.

12 ve 14 nolu klemensler arasında köprü olmalıdır.

SINAMICS_V20_Kontrol_Makroları-CN03

Cn003

Sabit Frekans Çalışma

8 ve 13 nolu klemensler köprü edildiğinde cihaz start alır.

9, 10 ve 11 nolu klemenslerden sabit frekanslar çağırılır.

Sabit frekanslar 1001, 1002 ve 1003 nolu parametrelere girilir.

SINAMICS_V20_Kontrol_Makroları-CN04

Cn004

Sabit Frekans Binary Çalışması

Aktif olan sabit frekans bitlerine göre 16 farklı sabit frekans tanımlanabilir.

SINAMICS_V20_Kontrol_Makroları-CN05

Cn005

Analog + Sabit Frekans Çalı ma

Sabit frekanslar devrede iken analog giri devre dışı kalır.

Sabit frekanslar aktif değil ise hız bilgisi analog giri ten alınır.

SINAMICS_V20_Kontrol_Makroları-CN06

Cn006

Harici Push Butonlar Đle Çalı ma

DI1 aktif iken DI2’ den pulse ile start verilir.

DI3’ den hız arttırmı, DI4’ den hız azaltımı yapılır.

Stop DI1’ den verilir.

SINAMICS_V20_Kontrol_Makroları-CN07

Cn007

Harici Push Butonlar Đle Analog Kontrol Çalışma

DI1 aktif iken DI2’ den veya DIN3’ den pulse ile start verilir.

Hız bilgisi analog giri ten alınır.

Stop DI1’ den verilir.

SINAMICS_V20_Kontrol_Makroları-CN08

Cn008

Analog Referans Đle PID Kontrol

SINAMICS_V20_Kontrol_Makroları-CN10

Cn010

USS Kontrol

SINAMICS_V20_Kontrol_Makroları-CN11

Cn011

Modbus RTU Kontrol

 

SINAMICS V20 Analog Girişlerin Kullanımı

Analog girişler çalışma koşullarına göre esnek bir ekilde skale edilebilir.

Analog girişler genellikle hız referansı olarak kullanılsada; tork referansı, PID geribeslemesi gibi başka bir çok amaçla da kullanılabilir.

Analog giriş olarak tanımlanan değerler % olarak ifade edilir. (Hz veya rpm olarak değil.)

Analog girişi gerilimden akıma çevirmek için sadece P0756 parametresini değiştirmek yeterlidir.

 

 

Muhtemel Ayarlar ( P0756 için ) :

0 :Tek kutuplu (unipolar) gerilim giri i (0 / +10 V) 1 : Đzlemeli tek kutuplu gerilim giri i (0 / 10 V)
2 :Tek kutuplu akım giri i (0 / 20 mA)
3 : Đzlemeli tek kutuplu akım giri i (0 / 20 mA)

4 : Đki kutuplu (bipolar) gerilim     girişi (-10 V / +10 V)

Analog girişleri skale eden parametreler :

P757: X1 (V or mA) P758: Y1 (%)
P759: X2 (V or mA) P760: Y2 (%)
P761: ölü band (V or mA)

4 – 20mA ayarı için

Analog giri 1 kullanılıyorsa ( 2-5 nolu uçlar)

P0756.0 2 P0757.0 4 P0761.0 4

Analog Giri 0-20mA seçimi 4mA skalası
Ölübant_4mA

Analog giri 2 kullanılıyorsa ( 3-5 nolu uçlar)

P0756.1 2 P0757.1 4 P0761.1 4

Analog Giri 0-20mA seçimi 4mA skalası
Ölübant_4mA

SINAMICS_V20_Analog_GirişSINAMICS_V20_Analog_Giriş-2

 

SINAMICS V20 Analog ve Dijital Çıkışların Kullanımı

SINAMICS_V20_Analog_Dijital_Çıkış-1

Analog çıkış , 0…20 mA aralığında bir akım çıkı ı olarak tasarlanmı tır.
0…10 V aralığında gerilim çıkı ı için terminallere 500 Ohm’ luk harici direnç bağlanmalıdır.

SINAMICS_V20_Analog_Dijital_Çıkış-2

15/16 nolu terminal normalde açık kontaktır. (NO) / Transistor çıkı ı (24V)

17 nolu terminal normalde kapalı (NC), 18 nolu terminal normalde açık (NO) kontaktır / Röle çıkı ı (24V)

19 nolu terminal ortak besleme ucudur.

SINAMICS V20 Makro Parametre Yapısı Uygulama Makroları

Uygulama makroları AP kısaltması ile ifade edilir.

Uygulama makro ayarı hızlı devreye alma esnasında tek bir sefer için girilir.

Sonradan uygulama makro ayarı deği tirilmek istendiğinde sürücüye reset atıp istenen yeni makro ayarı hızlı devreye alma i lemi ile tekrar gerilmelidir.

SINAMICS_V20_Makro_parametre_uygulama-20

SINAMICS_V20_Makro_parametre-uygulama

SINAMICS V20 Makro Parametre Yapısı Uygulama Makroları

SINAMICS_V20_Makro_parametre-uygulama-21

SINAMICS_V20_Makro_parametre_uygulama-222

SINAMICS_V20_Makro_parametre_uygulama-33

SINAMICS_V20_Makro_parametre_uygulama-23

SINAMICS_V20_Makro_parametre_uygulama-44

 

SINAMICS_V20_Makro_parametre_uygulama-24

SINAMICS V20 Gelişmiş Fonksiyonlar

• ECO Modu ( P1300 = 4 / 7 )

Bu fonksiyonun aktif edilmesi ile çıkı gerilimi kısılarak minumum giri gücü ile çalı ılır. Hız set bilgisi 5 sn boyunca deği mez ise çıkı gerilimi en optimum noktada ayarlanır.

ECO fonksiyonu sayesinde ek enerji tasarrufu yapılabilmektedir.

SINAMICS_V20_Gelişmiş_Fonksiyonlar-1

SINAMICS_V20_Gelişmiş_Fonksiyonlar-2

P1300 = 4 ( Lineer ECO ) P1300 = 7 ( Parabolik ECO )

Kompresör & konveyör uygulamaları için

SINAMICS_V20_Gelişmiş_Fonksiyonlar-3

P1300 = 7 ( Parabolik ECO )

Fan & pompa uygulamaları için

 

• Uyku Modu ( P2365 )

Bu fonksiyon aktif edildiğinde ( P2365 = 1) set edilen hız, minumum frekansa ula tığında (P1080) belli bir zaman gecikmesiyle ( P2366) sürücü duru a geçirilir. Set edilen hız tekrar minumum frekansın üstüne çıktığında belli bir zaman gecikmesiyle ( P2367) motor tekrar start alır.

SINAMICS_V20_Gelişmiş_Fonksiyonlar_uyku-modu

 

• Kesintisiz Çalışma Modu ( P0503 )

Bu fonksiyon aktif edildiğinde ( P0503=1) Sinamics V20, motoru durdurmadan hatalara karşımaximum tolerans göstererek çalı maya devam eder. Bu durumda hata rölesi çekmez.

Bu fonksiyonun aktif edilmesi ile a ağıdaki parametreler otomatik aktif olur ;

P0290 = 2 / Đnverter a ırı yüklenme davranı ı : A ırı yüklenme durumunda inverter çıkı frekans ve akımını azaltır, güvenli bölgede çalı maya devam eder.

P1210 = 7 / Otomatik restart : Hatalara kar ı otomatik restart aktif edilir. P1211 de girilen sayı kadar hatalar resetlenmeye çalı ılır. ( bu durumda start kontağı kalıcı olmalıdır.) P1211 parametresi maximum deneme sayısı olan 10’ a set edilir.

P1240 = 3 / Vdc-min kontrolör aktif. ebeke gerilim dü ümlerinde motordaki enerjiyi kullanarak sürücü, dü ük gerilim hatası vermeden, canlı kalmaya çalı ır. Bu durumda motor hızı azaltılarak gereken enerji elde edilir.

Fonksiyon deaktif edildiğinde ( P0503=0) yukarıdaki parametreleri fabrika ayarına döner.

SINAMICS_V20_Gelişmiş_Fonksiyonlar-kesintisiz-çalışma-modu

SINAMICS V20 Hata Kodları

SINAMICS_V20_Hata_Kodları-1

SINAMICS_V20_Hata_Kodları-2

Cihaz hata verdiğinde ekranda x i areti belirir.

Hatayı resetlemek için OK tu una basılmalıdır. Hatayı olu turan sebep ortadan kalkmışsa hata resetlenir.

Hata resetlenmiyorsa te his ve çözüm yöntemleri bölümünde önerilen kontroller yapılmalıdır.

 

SINAMICS V20 Fabrika Ayarlarına Dönüş

Özellikle hız kontrol cihazının önceki ayarları konusunda bilgimiz yok ise yeni uygulama parametrelerini cihaza girmeden önce fabrika ayarlarına dönü faydalı olacaktır.

Cihazın fabrika ayarları;

– Panel ( BOP ) Kontrol
– Analog çıkı : Hız bilgisine atanmı
– Röle 1 : Sürücü devrede
– Röle 2 : Sürücü arıza
– Hızlanma / Yava lama rampa süresi = 10 s
– Cihaz gücünde 4 kutuplu Siemens motor bilgileri motor parametrelerine girilmi – V/F eğrisi = Lineer
– Motor A ırı Yüklenme Faktörü =%150

Fabrika Ayarlarına Dönü Parametreleri

P10              =               30

P970           =                1

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

Paylaş