"Enter"a basıp içeriğe geçin

Endüstriyel network uygulamalarında PoE’nin avantajları

Ethernet üzerinden güç beslemesi (PoE)  ile kameraları ve diğer endüstriyel cihazları daha hızlı entegre etmek için  networkden yararlanmayı sağlayan bir teknolojidir. Cihazların güç beslemesinin Ethernet üzerinden yapılması  network kurulumlarını ve kablolamayı kolaylaştırır. Bu yazı PoE standartları ve gelişmiş yönetim özelliklerindeki farklılıklara göz atmaktadır.

 

Endüstriyel Ethernet Ağlarında POE
Ethernet üzerinden güç besleme ( PoE) teknolojisinin kilit yararı, her iki uçta kullanılan ekipmanlar arasında kablo bağlantısında kolaylık sağlaması yani tek Ethernet kablosu üzerinden hem haberleşme hem de güç beslemesinin yapılabilmesidir.

 

Ethernet üzerinden güç ( PoE) sıklıkla bahsedilen fakat tam olarak anlaşılmayan yeni bir terim olmaya başladı.Kolaylıkla akıl karıştırabilen ve hatta gelişmiş kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilen PoE arenasında kullanılan bir çok farklı akronimler ve ince farklılıklar vardır.

PoE ile ilgili daha gelişmiş bazı yönetim özelliklerinin yanı sıra coklu standartlar,çeşitli güç çıkışları ve standart Ethernet kısıtlamaları gibi daha genel farklılıklardan bazılarını inceleyelim.

 

Adlandırma kuralları ve zor karışıklığın hepsine rağmen, PoE sağladığı kolaylık ve zorlukların üstesinden gelmesinden dolayı uygulamalarda yaygın olarak uygulanıyor. Temel işlevde PoE oldukça basit, bir Ethernet kablosuna takılır ve PoE duyarlı cihaza güç verirken aynı zamanda iletişimi de sağlayabilir.

Ethernet üzerinden güç teknolojisi (POE)

Şimdilerde PoE olarak anılan yeni bir teknoloji ilk olarak Cisco tarafından 2000 yılında yeni geliştirilen VoIP telefon sistemindeki parazit sorunlarını azaltmak için geliştirildi. Ethernet üzerinden güç hızla popüler hale geldi; tüm PoE cihaz üreticileri arasında tek biçimliliği oluşturmak için 2013 yılında ilk PoE standardizasyonu oluşturuldu.

PoE hem gerekli ekipmanda hem de cihazlardaki kablo bağlantılarında azalmasından dolayı standart Ethernet ağ iletişimine faydalıdır. Bir Ethernet kablosu çalışabilirken neden hem bir Ethernet kablosu hem de güç besleme kablosu ihtiyaç duyulmalı?

PoE Adlandırma Kuralı

PD Kamera
Kameralar çalışmak için Ethernet kablosu aracılığı ile enerji almaya ihtiyac duyan elektrikli cihazlara (PD) bir örnektir.

 

Başlamak için PoE, PoE marketindeki tüm cihazlar için herkesi kapsayan bir şart olarak kullanılır. Gerçekte PoE iki ana kategoriye ayrılabilir: ana birim Güç Kaynağı Ekipmanı ( PSE – Power Sourcing Equipment), bu Ethernet kablosu üzerinden enerji veren cihazdır.

PSE tipik bir switch veya güç besleme enjektörüdür. Diğer birimler son cihazlardır ve Güçle çalışan Cihaz (PD – Powered Device) olarak sınıflandırılırlar; bunlar çalışmak için Ethernet kablosu vasıtasıyla güç verilmeye ihtiyac duyan birimlerdir. Bir IP kamera, VoIP telefon veya bir çeşit dış mekan endüstriyel kablosuz erişim noktaları iyi bir örnek olabilir.

Standardizasyon

Ya bir PSE’ye yada bir PD’ye sahip olmak için araştırma yaparken,dikkat etmeniz gereken bir kaç önemli bilgi vardır.

İlk olarak,Ethernet kablosuna gücün nasıl gönderildiğinin iki farklı standardı vardır. PoE cihazlarının çoğunun içeriğinde var gibi görünen PoE mod A, Ethernet kablosuna enerji göndermek için 1, 2, 3 ve 6 pinlerini kullanır Oyleki, mod B cihazları güç transferi için 4, 5, 7 ve 8 pinlerini kullanır.

İkinci olarak, ne kadar güç gerekiyor? PoE PSE kaynak kullanım birimlerinin çok farklı güç çıkış seviyeleri vardır;  çoğunlukla standart güç ve yüksek veya PoE+ olarak adlandırılan güç kullanılır.

Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsünün (IEEE) bir PSE cihazının farklı güç çıkışları için iki farklı resmi kategorisi vardır. IEEE 802.3af standardı cihazların her bir port için  gücün 15.4 Watt’dan daha fazla çıkış vermeyeceğini belirtir. PoE+ veya IEEE 802.3at standardı 30Watt’a kadar her portun bir çıkış gücü temin etmesine olanak verir.

Genellikle, eğer üreticinin PoE PSE switchi , çıkış gücü 30 Watta kadar yükseltebilen yüksek gücü (IEEE 802.at)  destekliyorsa, switch otomatik olarak gücü değiştirecektir. Bunun anlamı yüksek güç verebilen  PSE cihazı, çalışmak için sadece 15Watt veya daha azına ihtiyaç duyan bir PD cihazın arışı güç çekmemesi için  ihtiyac duyulan gücün ne kadar olduğunu belirleyecektir.

POE Çıkış gücü aktarma oranı
POE çıkışı

 

Uygulamalar

Güvenlik kameraları yada wi-fi erişim noktası cihazları eğer bir bina montajında dış cepheye veya çatıya montajı  gibi son lokasyonda eğer güç kaynağı bağlama imkanı yokken, PoE biriminin kullanımı önemli bir faydadır. PoE uygulamasının diğer faydası ise bir lokasyonda gözetleme kameraları gibi çeşitli cihazların kurulumunu yaparken, PoE switch üzerinden  tüm kameraların tek bir güç kaynağını kullanabilmesidir. Bu kurulum maliyetini azaltabilir. Çünkü kurulum için ihtiyaç duyulan güç kablosu miktarının azalmasının yanı sıra işçilik ve ekipman miktarında da bir azalma olacaktır.

Hatırlanacak tek şey, kullanılacak güç kaynağı için güç bütçesini hesaplanması  kullanıcının sorumluluğunda olduğudur. Örneğin, eğer bir uygulamada PSE switch için üç IEEE 802.3af kamera (15 Watt- her kamera ) bağlamak  gerektiriyorsa, , switch’in gerekli enerji verebilmesi için gereken gücün 45 wat olmasıdır. Her bir kamera eklendiğinde  istenen ek gücü switch karşılayabilmelidir.

Yönetilebilir switchler

Yönetilebilir switchler kullanıcılara çok sayıda gelişmiş özelliklerle birlikte bir ağın yönetim becerilerini, performansını, güvenliğini ve esnekliği geliştirebilmeyi sunma yeteneğidir. Yönetilebilir bir switchin sunduğu beceriler zaman zaman yönetilebilir switchlerin neden ağın koşum atı olduğunu kanıtlamıştır. Yönetilebilir bir switchin son kullanıcıya gelişmiş ağ performansı ile sunduğu tüm standart özellikler PoE cihazları kullanırken ve uygularken hala kullanılabilir.Aslında yönetilebilir özellikli PoE switchler network performans optimazyonunda kritik olabilecek daha işlevli özellikler de sunuyor. Internet Grup Yönetim Protokolü (IGMP) gibi yönetim özellikleri ağdaki PoE güvenlik kamera görüntüleme gibi çoklu gönderim trafiği işlemede çok etkilidir.

Yönetilmeyen tipik bir switch gereksiz bir yayın trafiği oluşturarar kamera verisini kendisine bağlanan tüm cihazlara göndermeyi dener. Oysa trafik gözetlemeli IGMP yeteneğine sahip yönetilebilir switch Grup Varış yeri Adres ( GDA) tablosunu oluşturabilir.

GDA tablosu ağdaki cihazların tümüne en etkili yolları tanımlar ve böylelikle veriyi sadece o veriye ihtiyac duyan birime gönderir. Sadece bilgiye ihtiyac cihazlara gönderilen gelişmiş veri akışı ağdaki trafik miktarını azaltır ve band genişliğinin kullanılırlığını geliştirir..

screenshot

Aşağıdaki örnekte  iki bilgisayar, bir yönetilebilir PSE switch ve iki PD IP kameranın oluşturduğu aynı ağ üzerinde uygulandığında: Paket analiz yazılımı (etherreal) 10 dakika zaman diliminde aktarılan veri miktarını görmek için kullanıldığında, soldaki mavi tablo Internet Grup Yönetim Protokolü ( IGMP) yönetim özelliğini etkinleştirmeden yapılan test sonuçlarını gösteriyor. Sağdaki yeşil tablo da aynı testin sonuçlarını gösteriyor fakat bu kez IGMP ile etkinleştirilmiş. Sonuçlara göre,  herhangi bir yönetim özelliği kullanılmadığında 8500 paket olan veri trafiğinin IGMP etkinleştirildiğinde aynı 10 dakika zaman diliminde 62 pakete düşmesi etkili bir trafik azaltmadır. Yönetilebilir switchlerde IGMP uygulamasının yararları ağın ölçüsü büyüdükçe artmaktadır.

Yönetilebilir PoE Özellikleri

Yönetilebilir PoE switchleri de özellikle PoE cihazları için bilgi sağlayabilen bazı ek özelliklere sahiptirler.Yönetim özellikleri kapsamında, bir kullanıcı ayar yapabilir ve güç öncelik kademelerini ayarlamanın yanı sıra her bir porta verilen doğru enerjiyi görebilir. Kullancının belirli portlarda güç kontrolünü yapabilmesi çok kullanışlı bir özelliktir.

PoE güç dönüşümü kontrolü web konsolu aracılığı ile manuel olarak yada oto ping ile otomatik olarak yapılabilir. Bir takım denemelerden sonra eğer IP adresinden cevap alınamaz ise , bundan sonra yönetilebilir switch porta güç kontrolünü yapacaktır. Belirli bir porta güç kontrolünü yapabilme uzakta veya ulaşılması zor bir yerde tepkisizleşme ihtimali olan bir cihazı yeniden çalıştırabilmek için kullanılabilir.

Sonuç

Özet olarak, PoE cihazlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:  Ethernet kablosu üzerinden iletilen  güç için kullanılan kablolama modu ( Mod A veya B) nedir, kullanılan PD standardı nedir, (IEEE 802.3af veya 802.3at), işlem için ihtiyaç duyulan güç kaynağının wat miktarı ne kadar?

PoE cihazları kullanma, ve fabrikada kullanılan kablolama ve cihazların miktarındaki azalma ile artan organizasyon sayesinde elde edilen maliyet tasarrufundan dolayı, kurulum, bakım ve gelişme süreçleri boyunca esneklik sağlama kabiliyetinden dolayı PoE uygulamalarının sadece miktarında artış olacaktır.

İlk Yorum Sizden Gelsin

Bir cevap yazın

Paylaş